เรื่องควรรู้ประกันภัย

กรุณากรอกข้อความ...

โดนชนแล้วหนี เครียดจัง ทำไงดี!?

       ก่อนอื่นตั้งสติ และตรวจเช็คประกันภัยของรถคุณว่าเป็นประเภทไหน ซึ่งในปัจจุบัน ประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น ชั้น 1, 2, 3, 3+ แต่ละประเภทมีการคุ้มครองที่แตกต่างกันดังนี้

1 .ประกันภัยชั้น 1 = คุ้มครองแน่นอนหายห่วง

2.ประกันภัยชั้นที่ 2+ = คุ้มครองเมื่อมีคู่กรณีเท่านั้น ดังนั้น ต้องสามารถระบุทะเบียนผู้เฉี่ยวชนได้

3.ประกันภัย ชั้น 3+ = เป็นประกันที่คุ้มครองคุณในกรณีของการชนแล้วหนี เช่นเดียวกับชั้น 2 คือถ้าคุณสามารถระบุ เลขทะเบียนรถคู่กรณีได้ คุณก็สามารถแจ้งเคลมประกันได้เช่นกัน

4.ประกันภัย ชั้น 3 =เป็นประกันภัยที่จะคุ้มครองเฉพาะ คู่กรณีเท่านั้น ดังนั้นคุณต้องจ่ายค่าซ่อมเอง

         สำหรับประกันภัยชั้น 2+ และ 3+ สิ่งที่คุณต้องเตรียมใหห้กับเจ้าหน้าที่ ก็จะยุ่งยากกว่าประกันภัยชั้น 1 เล็กน้อยตรงที่ คุณต้องเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนของคู่กรณีให้ได้นอกเหนือจากใบลงบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นหากคุณอยู่ในที่ขณะเกิดเหตุควรรีบสังเกตุถ่ายรูปหรือ จดเลขทะเบียนรถคู่กรณีไว้ อีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยคุณได้คือการติดกล้องหน้ารถ ที่จะช่วยชี้ตัวและระบุคู่กรณีให้คุณได้ ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเอง

ประกันภัยรถยนต์คืออะไร? 

        

           อุบัติเหตุเป็นเรื่องไม่คาดคิด ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่หากเกิดขึ้นมาแล้วก็นำมาซึ่งความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สิน นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดรายจ่ายที่ตามมาเป็นจำนวนมาก ” ประกันภัยรถยนต์” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ แต่บางท่านก็อาจจะยังมองไม่เห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัย เนื่องจากขาดความเข้าใจ พี่โจ้จึงจะแนะนำดังนี้ครับ

ประกันภัยรถยนต์ จะถูกแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาคบังคับ หรือที่เรียกว่า พรบ. และ ภาคสมัครใจ

         หลายท่านอาจไม่คุ้นกับคำว่า ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจซึ่งเป็นการทำประกันภัยที่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เป็นเจ้าของรถเอง 

ที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ โดยจะมีให้เลือกหลายประเภท คือ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 , ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 , ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ , ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 , ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ 

 

         โดย ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ จะให้ความคุ้มครองที่มากกว่า ประกันภัยภาคบังคับ(พรบ.) เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวบุคคลในกรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากรถ แต่ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ จะให้ความคุ้มครองทั้งตัวบุคคลภายใน และภายนอกรถ รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และรถของผู้เอาประกันภัย เพียงแต่ประกันภัยภาคสมัครใจจะให้ความคุ้มครองตัวรถของผู้เอาประกันภัยแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองประกันตัวผู้ขับขี่อีกด้วย

         อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าประกันภัยภาคสมัครใจนั้น ไม่ถูกบังคับตามกฎหมาย ผู้เป็นเจ้าของรถสามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ เนื่องจากมีราคาเบี้ยสูงกว่า ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ในขณะเดียวกัน ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจก็ให้ความคุ้มครองที่มากกว่า และมีความหลากหลายมากกว่า ทำให้มีส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุให้มากกว่าเช่นเดียวกัน

 

ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ ความคุ้มครองประกันรถยนต์ และเทคนิคประกันภัย เพื่อนำไปปรับใช้และช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น ว่าจะทำประกันกับบริษัทประกันภัยที่ไหนดี โดยก่อนที่เราจะทำประกันเราต้องรู้สิ่งเหล่านี้ก่อน

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 11,897