บริการ

ต่อเวลาความอุ่นใจได้นานขึ้นสมัครวันนี้ รับทันทีความคุ้มค่าเพื่ออนาคตสำหรับรถยนต์ฮอนด้า**มีความสุขกับรถที่คุณรักไปอีกนานกับโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ สิทธิพิเศษที่ช่วยเพิ่ม การรับประกันคุณภาพรถยนต์อีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.*(ต่อจากการ รับประกันคุณภาพ รถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กม. สิ้นสุดลง)

** เพียงคุณจ่ายเพิ่มวันนี้ในราคาเบาๆ โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเรื่องอะไหล่ และค่าแรงในการซ่อมบำรุงที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต

พร้อมให้บริการดูแลรถยนต์ของคุณโดยช่างผู้ชำนาญการของฮอนด้าที่ทุ่มเทเอาใจใส่ภายใต้คุณภาพมาตรฐาน จากใจฮอนด้า

  

หมายเหตุ *แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน  **เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯกำหนด

ข้อยกเว้น และสิ่งที่อยู่เหนือขอบเขตการให้บริการ

1.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากการละเลยการบำรุงรักษาตามกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสมุดรับประกัน  และ/หรือ สมุดคู่มือผู้ใช้รถหรือการงาน

ที่ผิดไปจากสมุดคู่มือผู้ใช้รถโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

2.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากการซ่อม ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษา โดยวิธีการที่ผิดไปจากที่บริษัทฮอนด้าฯ กำหนด

3.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้ไม่ถูกวิธี เช่น บรรทุกหนักเกินอัตรา จอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานเก็บไว้ในสถานที่ซึ่งบริษัทฮอนด้าเห็นว่า

ไม่เหมาะสมหรือใช้นอกเหนือไปจากข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้โดยบริษัท

 ฮอนด้าฯ กำหนดหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ

4.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้อะไหล่เทียมหรือน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือของเหลวต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยบริษัทฮอนด้าฯ

5.

สีรถซีดจาง การเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะการเสื่อมสภาพของส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติก การเกิดสนิม ซึ่งเกิดขึ้นตามกาลเวลา

6.

ปรากฏการณ์ปกติ เช่น เสียงดัง การสั่นสะเทือน การสึกหรอ การฉีก ขาด การเสื่อมสภาพตามปกติ

7.

ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน หรือการบำรุงรักษา เช่น ไส้กรองต่าง ๆ ทั้งหมด ผ้าเบรกหน้าและหลังผ้า

คลัตช์หลอดไฟหัวเทียนฟิวส์แปรงถ่าน ปะเก็น ท่อทางเดินต่างๆ ท่อยาง พลาสติกยงแท่นเครื่องยางใบปัดน้ำฝน และรายการอื่น ๆ ตามที่

บริษัทฮอนด้าฯ กำหนด

8.

ความเสียหายของอุปกรณ์ตกแต่งที่มีการติดตั้งมาจากบริษัทฮอนด้าฯ ซื้อและ/หรือ ติดตั้งโดยศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า

รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า

9.

ความเสียหายของวิทยุติดรถยนต์ และระบบนำทางเนวิเกเตอร์ที่มีการติดตั้งมาจากบริษัทฮอนด้าฯ ซื้อและ/หรือติดตั้งโดยศูนย์บริการของ

ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า

10.

ค่าแรงในการบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การตรวจเช็คเครื่องยนต์ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ระบบหล่อเย็น หรือระบบเชื้อเพลิง

การปรับตั้งเบรกคลัตช์ สายพาน ถ่วงยาง ศูนย์ล้อ เป็นต้น

11.

ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่มีผลต่อสมรรถนะหรือการขับขี่ ของรถยนต์

12.

การซ่อมหรือปรับแต่งโดยผู้ซึ่งมิใช่จากศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า และ/หรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นตามมา

13.

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่องของวัสดุหรือผีมืองานไม่ดีซึ่งได้ทำมาก่อนจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า

14.

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าลากจูง ค่าที่พักค่าเสียเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ หรือ ค่าเสียหายเนื่องมาจากขาดความสะดวก

หรือทำให้ธุรกิจเสียหาย

15.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่นไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ ฟ้าผ่า ฯลฯ

16.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ควัน น้ำ ยางต้นไม้ มูลนก เหลือฝนกรดสารเคมี ฯลฯ

17.

ความเสียหายของกระจกบังลมหน้า กระจกบังลมหลังและกระจกหน้าต่างที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องของโรงงานผู้ผลลิต

18.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเราหรือเหตุภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สงคราม การกบฏ

การปฏิวัติ การใช้กำลังทางทหารบังคับการก่อการร้าย ฯลฯ

Honda Connect ทำงานอย่างไร

     

จุดเริ่มต้นของสังคมการขับขี่แห่งอนาคต

ฮอนด้า มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกคนได้เดินตามความฝัน 
ทุกการสร้างสรรค์เทคโนโลยีจากฮอนด้า จึงเปี่ยมไปด้วยพลังที่พร้อมขับเคลื่อนสังคม
เพื่อมุ่งสร้างอนาคตให้มีคุณภาพและเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง

ด้วยแนวคิดนี้ Honda Connect จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้คุณและรถยนต์สามารถเชื่อมต่อ 
และสื่อสารกันได้เพียง ปลายนิ้วสัมผัส พร้อมฟังก์ชันการตรวจสอบสถานะความพร้อมของรถยนต์ 
และแสดงข้อมูลลักษณะการขับขี่ เพื่อให้คุณมั่นใจมากขึ้นตลอดทุกการเดินทาง

Visitors: 11,895