บริการ

ศูนย์บริการ ครบวงจร อ่อนนุช ฮอนด้า พร้อมให้บริการ ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ และ เครื่องมือทันมสมัยมาตรฐานฮอนด้า อะไหล่แท้ ฮอนด้า ช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรม จากฮอนด้า ประเทศไทย ที่พร้อมด้วยประสบการณ์  แะล พร้อมพัฒนางานบริการเพื่อส่งมอบความสุขให้กับทุกท่านที่เข้ารับบริการ 

ศูนย์บริการ อ่อนนุช ฮอนด้า

เปิดให้บริการ จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 07:00 -18:00 น. 

โทร 0-2320-3999


  • ใต้ปก 8JPG.JPG
    ศูนย์บริการ อ่อนนุช ฮอนด้า เป็นศูนย์บริการมาตรฐาน ฮอนด้าประเทศไทย มีจำนวนช่อง ซ่อมกว่า 20 ช่องซ่อม พร้อมเครื่องมืออันทันสมัย พร้อมทีมช่างที่มีประสบประการณ์ และ การผ่านการฝึกอบรมจาก...

  • Honda_Onnut (170).jpg
    ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี อ่อนนุช ฮอนด้า เป็นศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานฮอนด้าประเทศไทย พร้อมเครื่องมือทันสมัยและมาตรฐานรถยนต์ฮอนด้าโดยเฉพาะ พร้อมรับ ประกันภัยมากกว่า 20 บริ...

ต่อเวลาความอุ่นใจได้นานขึ้น
สมัครวันนี้ รับทันทีความคุ้มค่าเพื่ออนาคต
สำหรับรถยนต์ฮอนด้า**

มีความสุขกับรถที่คุณรักไปอีกนานกับโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ สิทธิพิเศษที่ช่วยเพิ่ม การรับประกันคุณภาพรถยนต์อีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.*(ต่อจากการ รับประกันคุณภาพ รถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กม. สิ้นสุดลง)** เพียงคุณจ่ายเพิ่มวันนี้ในราคาเบาๆ โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเรื่องอะไหล่ และค่าแรงในการซ่อมบำรุงที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมให้บริการดูแลรถยนต์ของคุณโดยช่างผู้ชำนาญการของฮอนด้าที่ทุ่มเทเอาใจใส่ภายใต้คุณภาพมาตรฐาน จากใจฮอนด้า

  

หมายเหตุ *แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน  **เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯกำหนด

ข้อยกเว้น และสิ่งที่อยู่เหนือขอบเขตการให้บริการ

1.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากการละเลยการบำรุงรักษาตามกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสมุดรับประกัน  และ/หรือ สมุดคู่มือผู้ใช้รถหรือการงานที่ผิดไปจากสมุดคู่มือผู้ใช้รถโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

2.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากการซ่อม ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษา โดยวิธีการที่ผิดไปจากที่บริษัทฮอนด้าฯ กำหนด

3.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้ไม่ถูกวิธี เช่น บรรทุกหนักเกินอัตรา จอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานเก็บไว้ในสถานที่ซึ่งบริษัทฮอนด้าเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือใช้นอกเหนือไปจากข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้โดยบริษัท ฮอนด้าฯ กำหนดหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ

4.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้อะไหล่เทียมหรือน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือของเหลวต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยบริษัทฮอนด้าฯ

5.

สีรถซีดจาง การเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะการเสื่อมสภาพของส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติก การเกิดสนิม ซึ่งเกิดขึ้นตามกาลเวลา

6.

ปรากฏการณ์ปกติ เช่น เสียงดัง การสั่นสะเทือน การสึกหรอ การฉีก ขาด การเสื่อมสภาพตามปกติ

7.

ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน หรือการบำรุงรักษา เช่น ไส้กรองต่าง ๆ ทั้งหมด ผ้าเบรกหน้าและหลังผ้าคลัตช์หลอดไฟหัวเทียนฟิวส์แปรงถ่าน ปะเก็น ท่อทางเดินต่างๆ ท่อยาง พลาสติกยงแท่นเครื่องยางใบปัดน้ำฝน และรายการอื่น ๆ ตามที่บริษัทฮอนด้าฯ กำหนด

8.

ความเสียหายของอุปกรณ์ตกแต่งที่มีการติดตั้งมาจากบริษัทฮอนด้าฯ ซื้อและ/หรือ ติดตั้งโดยศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า

9.

ความเสียหายของวิทยุติดรถยนต์ และระบบนำทางเนวิเกเตอร์ที่มีการติดตั้งมาจากบริษัทฮอนด้าฯ ซื้อและ/หรือติดตั้งโดยศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า

10.

ค่าแรงในการบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การตรวจเช็คเครื่องยนต์ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ระบบหล่อเย็น หรือระบบเชื้อเพลิง การปรับตั้งเบรกคลัตช์ สายพาน ถ่วงยาง ศูนย์ล้อ เป็นต้น

11.

ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่มีผลต่อสมรรถนะหรือการขับขี่ ของรถยนต์

12.

การซ่อมหรือปรับแต่งโดยผู้ซึ่งมิใช่จากศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า และ/หรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นตามมา

13.

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่องของวัสดุหรือผีมืองานไม่ดีซึ่งได้ทำมาก่อนจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า

14.

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าลากจูง ค่าที่พักค่าเสียเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ หรือ ค่าเสียหายเนื่องมาจากขาดความสะดวกหรือทำให้ธุรกิจเสียหาย

15.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่นไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ ฟ้าผ่า ฯลฯ

16.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ควัน น้ำ ยางต้นไม้ มูลนก เหลือฝนกรดสารเคมี ฯลฯ

17.

ความเสียหายของกระจกบังลมหน้า กระจกบังลมหลังและกระจกหน้าต่างที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องของโรงงานผู้ผลลิต

18.

ความเสียหายซึ่งเกิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเราหรือเหตุภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การใช้กำลังทางทหารบังคับการก่อการร้าย ฯลฯ

 

 

 

ต่อเวลาความอุ่นใจได้นานขึ้น
สมัครวันนี้ รับทันทีความคุ้มค่าเพื่ออนาคต
สำหรับรถยนต์ฮอนด้า**

มีความสุขกับรถที่คุณรักไปอีกนานกับโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ สิทธิพิเศษที่ช่วยเพิ่ม การรับประกันคุณภาพรถยนต์อีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.*(ต่อจากการ รับประกันคุณภาพ รถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กม. สิ้นสุดลง)** เพียงคุณจ่ายเพิ่มวันนี้ในราคาเบาๆ โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเรื่องอะไหล่ และค่าแรงในการซ่อมบำรุงที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมให้บริการดูแลรถยนต์ของคุณโดยช่างผู้ชำนาญการของฮอนด้าที่ทุ่มเทเอาใจใส่ภายใต้คุณภาพมาตรฐาน จากใจฮอนด้า

  

หมายเหตุ *แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน  **เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯกำหนด