ข่าวสาร กิจกรรม

บริษัท อ่อนนุช ฮอนด้า ตั้งใจที่จะทำให้ลูกค้าทุกท่านมีตวามสุขและสนุกกับกิจกรรมของเรา และ ครั้งแรกในประเทศไทยกับกิจกรรม Love Cars Love Dog กิจกรรมสำหรับคนรักรถยนต์ ฮอนด้า และ รักสุขนัข บริการตรวจสภาพรถ ฟรี พร้อมบริการตรวจสุขภาพสุขนัขที่รักของท่าน พร้อมกับ ร่วมบริจาคเงิน กับมูลนิธิ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการบ้านปากเกร็ด

อีกทั้งกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกับ Honda Dream Road ถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุ

ติดตามเราเพื่อพบกับกิจกรรมใหม่นะครับ

 

กิจกรรมวันเด็ก อ่อนนุช ฮอนด้า ร่วมกับชุมชนในเขตประเวศเพื่อสนับสนุนของรางวัลสำหรับวันเด็ก เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนแข็งแรง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่เราตั้งใจทำ 

โรงงานสีเขียว

“โรงงานสีเขียว” เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของฮอนด้า ที่กำหนดให้โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าทั่วโลก มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับแนวคิดดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 6 แนวทางดังนี้

  • ลดปริมาณขยะอันตรายที่ส่งออกสู่ภายนอกให้เป็นศูนย์
  • ควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
  • นำระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนในท้องถิ่น
  • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม
  • สนับสนุนให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ฮอนด้ามุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ โดยมีระบบการจัดการเรื่องน้ำ ขยะ พลังงานอย่างชัดเจน ดังเช่นที่มีการกำหนดนโยบาย โรงงานสีเขียว สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคม ตลอดจนอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมเพื่อสังคม

ด้วยห่วงใยในสังคม

สิ่งหนึ่งที่ฮอนด้ามุ่งมั่นตั้งใจมาตลอด คือ การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ฮอนด้าจึงดำเนินกิจกรรมทุกด้านด้วยความซื่อตรงและโปร่งใสตามหลักบรรษัท-ภิบาลพร้อมๆกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เพื่อเป็นบริษัทที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ ตามวิสัยทัศน์องค์กรปีพ.ศ.2563 หรือ Vision 2020 ที่ว่า “ฮอนด้ามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่โดยการแบ่งปันความยินดีให้กับผู้คนทั่วโลก” (Striving to be a company that society wants to exist by sharing joys with people throughout the world)นั่นเอง

ส่งต่อความรับ จาก อ่อนนุช ฮอนด้า กับ " คุ๊กกี้เสี่ยงทาย " มาร่วมเสี่ยงทายกับส่วนลดเงินสดและของรางวัลมากมาย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ที่ อ่อนนุช ฮอนด้า